Ett läsår är nu till ända och dessutom är det mitt sista läsår innan jag går i pension. När jag ser tillbaka på mitt yrkesliv i skolan inser jag vilken enorm utveckling jag har fått vara med om när det gäller it i undervisningen. Allt startade med Skolverkets satsning på kompis-datorer på högstadiet där man körde enkla ordbehandlingsprogram i ett kod-fönster. Idag befinner vi oss i en vardag där varje elev har en bärbar dator med enorma möjligheter att kommunicera med hela världen. Den utvecklingen vågade man inte drömma om på 80-talet.

Den likavärdering som jag gjort nu i vår liknar till stor del den värdering jag gjorde i lärloop 1. Värdena har förskjutits några steg åt alla håll. Att det i stort ser lika dant ut beror på att vi var på god väg redanförra läsåret. Vi hade utbildat all personal i arbetslaget och våra elever hade haft bärbar dator några år. Idag använder majoriteten av alla pedagoger tekniken i sin undervisning. Alla lärare på teknik-programmet har en lärportal där elevernas kurser finns tillgängliga. Portalen används för att lämna in uppgifter, kommunicera med lärarna etc. Någon lärare filmar dessutom alla genomgångar och gör dessa tillgängliga via webben. Detta har rönt stor uppskattning bland eleverna. Samarbetet mellan lärarna när det gäller utveckling av kurser och bedömning har absolut ökat tack vare den modern tekniken. Delakulturen har kommit för att stanna. Denna kultur skapar också nyfikenhet hos lärare som inte hunnit lika långt i sin utveckling. Förtrogenheten med it i undervisningen har också bidragit till att hitta nya sätt att examinera eleverna. De ges mycket större möjlighet än tidigare att göra sina redovisningar på andra sätt än genom skriftliga prov.

I takt med att eleverna blir flitigare på att använda datorerna i sitt lärande, har vi upptäckt att de måste få en inskolning i de vanligaste programvarorna, använda molntjänster, lära sig vara källkritiska etc. Därför kommer vi att satsa på ett inskolningspaket för årskurs ett i början av höstterminen.

Till syvende och sist vill vi ha elever som är motiverade och engagerar sig i sin egen utbildning. Den digitala lärmiljön är absolut ett viktigt redskap för att nå ett fint resultat.

Trevlig sommar!

Gunilla