I Skellefteå är vi två gymnasierektorer (Gunilla Grenholm och Jörgen Malm) och en utvecklingsstrateg ( Maria Lindgren-Tuoma)  som ingår i IFOUS utvecklingsprojekt kring IKT i skolan.
Vi har testat LIKA-verktyget och vi tror verkligen på att det kan underlätta arbete med utveckling med IKT ute på skolorna.  Som det är upplagt med de tre delarna

- självskattning - sammanfattning och - handlingsplan så kommer man "hela vägen"
och fastnar inte vid nuläget.  Det behöver naturligtvis kompletteras med andra delar t.ex elevernas synpunkter och en mera precis kartläggning av lärares kompetens och vilka mål man vill sätta inom det området.

Vi tror att LIKA-verktyget underlättar arbete och samsynen särskilt på större skolor där flera rektorer finns och leder olika gymnasieprogram. Där kan man få syn på likheter och skillnader i en stor verksamhet.

Den 17-18 september kommer vi att ha utvecklingsdagar med alla våra rektorer i förvaltningen och då tänker vi att alla ska få testa att använda LIKA-verktyget, så efter det datumet kan vi komma med fler reflektioner  :-)