Läsåret är avslutat för elever och lärare, men vi är några yrkeskategorier som jobbar en stund till innan semestern börjar.  Har gjort LIKA-värderingen igen, inte helt enkel att göra på förvaltningsnivå eftersom det finns stora skillnader ute på skolorna/ arbetslagen och naturligtvis på individnivå.  Men generellt har vi kommit långt när det gäller lärares kompetens och kollegialt lärande.  Vi har så här i slutet av terminen låtit eleverna skicka in och nominera "den lärare som tagit undervisningen till GULD-läge med hjälp av digitala verktyg" och många elever har skrivit och skickat in nomineringar.  Vi förstår vilken betydelse det har för många elever när det gäller...ökat intresse för undervisningen, man uppskattar vår lärplattform där allt finns samlat på ett och samma ställe, kunna nyttja specialprogram för läs & skrivstöd, kalender mm. Vi behöver lyssna ännu mera på elevernas upplevelser av undervisningens digitalisering - kanske ett fokusområde för elevråden? 
Vi jobbar vidare med att få tillstånd ett Googleavtal och till hösten kan vårt Naturbruksgymnasium bli först med att testa GAFE. Vi har precis blivit medlemmar  i skolfederationen så att från hösten ska inloggning till olika system och tjänster förenklas. 
Från hösten lämnar jag min plats i IFOUS styrgrupp till Tommy Lindmark.

Trevlig sommar önskar Maria Lindgren-Tuoma, utvecklingsstrateg Skellefteå.